ระบบสร้างโค้ด ตัวเล่นเพลง แสดงสถานะของ Radio Port Online และ Auto DJ
ระบบสร้างโค้ด ตัวเล่นเพลง แสดงสถานะของ Radio Port Online และ Auto DJ

Server :
หมายเลข Port :
ความกว้าง x ความสูง : X
สีพื้นหลัง :
     URL รูปพื้นหลัง :
     รูปแบบภาพพื้นหลัง : ต้นฉบับ ทำซ้ำ
สีตัวอักษร :
     ขนาดตัวอักษร :
แสดงตัวเล่นเพลง : แสดง ไม่แสดง
     รูปแบบตัวเล่นเพลง : Basic Flash Basic Flash EQ
     สีตัวเล่นเพลง :
แสดง Radio Status : แสดง ไม่แสดง
     แสดงสถานะ : แสดง ไม่แสดง
     แสดงชื่อผู้จัดรายการ : แสดง ไม่แสดง
     แสดงชื่อเพลง : แสดง ไม่แสดง
     แสดงจำนวนผู้ฟัง : แสดง ไม่แสดง
     แสดงความถี่ (Bitrate) : แสดง ไม่แสดง
แสดง Link Player : แสดง ไม่แสดง
ตัวอย่าง